Standartlar

Türk Standartlarının hazırlanması

Türk Standardı (TS), TSE tarafından hazırlanan ve dili Türkçe olan belgelerdir. Son yıllarda, Adapte Türk Standardı adı altında Avrupa Birliği ve Uluslararası Standartlardan bazıları İngilizce metin Türkçe başlıkla yayımlanmaktadır. Hazırlanan bir Türk Standardı, ulusal düzeyde duyurulur ve yayınlanır. Bir Avrupa standardı özdeş Türk standardı olarak onaylanırsa, bununla aynı konudaki ulusal Türk Standardı iptal edilir. Bir Türk Standardının içeriği, başka bir AB Standardının içeriği veya başka bir ulusal Türk standardının içeriği ile çelişmez. Standartlar düzenli aralıklarla gözden geçirilir. Türk Standardının geliştirilmesi ve yürürlükte olduğu süre içerisinde, bir Avrupa standardı ile çelişmesi durumunda söz konusu Türk Standardının iptali mümkündür.

Türk Standardı tasarısının hazırlanması için önce aşağıdaki hususların belirlenmesi gerekir:
– İlgili alanda yayınlanmış bir Avrupa standardı veya uluslararası çalışma olup olmadığı ve bu konuda bir Türk Standardını hazırlanmasının uygun olup olmayacağı,
– Bu çalışmanın, Avrupa Standartlaştırma Örgütü (CEN) ile Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO) arasındaki uluslararası anlaşmalar çerçevesinde geliştirilip geliştirilemeyeceği.

Teklif edilen yeni standart konusu ile ilgili uluslararası bir çalışma yoksa;

– Telif hakları hususu çözümlenmiş, yayınlanmış başka bir yazılı belgenin, bir Türk Standardı olarak geliştirilmesinin uygun olup olmadığını belirlemek için anket yapılabilir
– Teklif, standart taslağı hazırlamak üzere İhtisas Grubunca görevlendirilen uygun bir Teknik Komiteye gönderilebilir.
– Türk Standardı yapılmak istenen tasarı konusu, Teknik Komitede ve Konu raportörünün katılımı ile İhtisas Grubunda olgunlaştırılabilir.

Kategoriler
Standartlar

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.