Spinal - Nöroşirürji

Spinal Şekil Bozuklukları (Deformiteleri) Hakkında Bilgiler

İnsan omurgasının belirli bir şekli vardır. Bu şekil yandan (lateral) ve arkadan (posterior) bakıldığında yukarıdaki resimde görüldüğü gibidir. Bu şekle komple olarak omurga anatomisi  (spine anatomy) denilmektedir.  Omurga anatomisinde meydana gelen şekilsel bozuklukların tamamına spinal deformite yani omurgasal şekil bozukluğu veyahut halk dilinde kamburluk denilmektedir. Ancak halk arasında kamburluk olarak bilinen omurga eğriliği türü sadece kifozdan ibaret olmakla birlikte torakal yani sırt bölgesindeki omurların öne doğru eğilmiş olması durumudur. Bununla birlikte deformite çeşitleri bundan ibaret değildir. Yandan (lateralden) bakıldığında görülebilen deformitelere sırtta ise kifoz, boyun ya da belde ise lordoz denilmektedir. Arkadan (posterior) bakıldığında görülebilen deformitelere de omurga eğriliği (skolyoz denilmektedir.

Omurga eğriliğinin yapısal ve yapısal olmayan türleri vardır. Yapısal olmayan skolyoz türlerinin neredeyse tamamında cerrahi müdahaleye gereksinim duyulmaz. Bu tür yapısal olmayan omurga eğriliklerinin temel sebebi omurgayı doğru anatomik şekilde tutan bel ve sırt kaslarının ya da bağlarının zayıflaması olarak görülmektedir.  Yanlış oturuş ve duruş alışkanlıkları, zayıflık, yetersiz ve dengesiz beslenme, stres vb. sebeplerden dolayı zayıflayan ya da yanlış şekillenmiş olan sırt ve belimizdeki kas ve bağlar; uzman hekimlerce önerilecek olan fizik tedavi yöntemleriyle kolaylıkla giderilebilmektedir.

Yapısal olan omurga eğriliklerinin ise tam sebepleri bilimsel olarak keşfedilememiş olmakla birlikte, özellikle kemik gelişiminin tamamlanmamış olduğu çocukluk ve ergenlikteki erken teşhis sayesinde bir çoğu korse ve benzeri cerrahi olmayan tedavi yöntemleriyle giderilebilmektedir. Bu sebeple özellikle 10-15 yaş aralığındaki çocukların mutlaka omurga kontrolünden geçmesi gerektiği uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Yapısal skolyozun cerrahi teknik kullanılarak tedavi edilip edilmeyeceğine karar vermek için cerrahlar tarafından tercih edilen bir yöntem bulunmaktadır. Kob (Cobb) Açısı Tekniği ile ilgili yazımızı okursanız bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kategoriler
Spinal - NöroşirürjiSpinal Hastalıklar

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.