Spinal Anatomi

Omurga (Spine) Nedir?

İskelet sistemine sahip olan tüm canlıların sahip olduğu omurga, vücudu oluşturan tüm kemikleri bir arada tutarken diğer yandan tüm vücut fonksiyonlarının beyin tarafından yönetilmesine imkan  sağlayan tüm sinirlerin korunaklı bir şekilde vücudun her yerine ulaşabilmesi için ana dağıtım kanalını da oluşturur. (Medalite olarak insan odaklı bilgiler vermeyi amaçladığımız için bu yazıda da insan anatomisinin dışındaki anatomilere değinmeyeceğiz.)

İnsanlarda omurga (vertebra) 4 bölümden oluşmaktadır. Boyun (servikal) bölgesi, sırt (torakal) bölgesi, bel (lomber) bölgesi ve kuyruk sokumu (sacrum + koksis) bölgesi. Bunlardan sadece kuyruk sokumu bölümü hareketsiz olup diğer üç kısım tamamen hareketlidir.

Servikal bölgede 7 omur, torakal bölgede 12 omur ve lomber bölgede 5 omur bulunmaktadır. Yani insanda toplam 24 adet hareketli omur bulunmaktadır. 5 adet omur birbirine kaynayarak sakrumu ve 4 adet omur da yine birbirine kaynayarak koksisi oluşturur. Sabit omurları da ayrı ayrı düşünürsek yetişkin bir insanda 33 adet omur bulunur.

Omurların (vertebra) arasında bulunan, omurları hem birbirine bağlayan ve hem de hareketini sağlayan diskler (invertebral disk) bulunmaktadır.

İnvertebral diski yapısına baktığımızda iç kısmında nukleus pulposus adı verilen çekirdek ve dış kısımda koruyucu kılıf gibi katmanlı bir yapıda olan annulus fibrosus şeklinde adlandırılan bir yapıyla karşılaşmaktayız. Bu yapı sayesinde omurlar hem birbirine sıkı sıkıya bağlanır, hem de hareket etmemizi sağlar.

Omurgaya bakıldığında servikal, torakal ve lomber bölgelerde farklı omur yapılarıyla karşılaşılacaktır. Bu farklılıkları bir başka yazımızda daha detaylı olarak anlatacağız. Bununla birlikte tüm omurlarda ortak olan husus şudur ki, hepsinde de merkezi sinir sisteminin dikine geçebileceği bir boşluk bulunmaktadır. Bu sayede sinirlerimiz beynimizden kuyruk sokumumuza kadar güvenli bir şekilde ulaşırlar. Diğer yandan vücuda dağılan sinirler için de boşluk gerekmektedir ve bu boşluk da omurlar arasında bulunan disklerin oluşturduğu yükseklikler sayesinde sağlanarak tüm vücuda yayılacak olan sinirler adeta ağacın gövdesinden ayrılan dallar gibi, bu boşluklardan çıkarak tüm vücuda yayılırlar.

Sonuç olarak bu yazımızda en genel şekilde omurganın kısımlarından ve görevlerinden bahsetmiş olduk. Sonraki yazılarımızda omurların detaylı anatomik incelemesine deyinerek omurgamızı daha yakından tanıyacağız.

Kategoriler
Spinal Anatomi

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.