Spinal Anatomi

Omur (Vertebra) Anatomisi

Bu yazıyı okumadan önce eğer hala okumadıysanız Omurga Nedir başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederim. Çünkü omurlar omurganın bir parçası olması dolayısıyla önce büyük resmi görmelisiniz ki, omurları daha iyi tanıyabilesiniz. Omurlar, omurgayı oluşturan temel unsurlardır. Omurların yapısal özellikleri vücutta bulunduğu bölgeye göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte yapısal farklılıklara geçmeden önce omurların görevlerini sıralamak istiyorum.

  • Omurgayı oluştururlar,
  • Merkezi sinir sistemini korur,
  • Boyun, sırt ve bel hareketlerini sağlar,
  • İskeletin bir arada durmasını yani postürü sağlar.

Genel Olarak Omur Yapısı

Servikal bölgede 7 adet omur olmakla birlikte 3 farklı omur yapısı karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebebi ise kafatasıyla omurganın bağlantısı bu bölgededir ve bu bağlantının sağlanabilmesi için boyun bölgesindeki ilk 2 omur anatomik olarak farklılaşmış ve hatta özel olarak isimlendirilmişlerdir. Atlas ve Axis isimleri verilen bu omurların yapısal görünümleri aşağıda verilmiştir.

Atlas ile kafatası arasında geometrik uyumu sağlayacak şekilde 3  oyuntu yüzey bulunmakta ve kafatası bu bağlarla omurgaya bağlanmaktadır. Atlas (C1) ile Axis (C2) Boyunun dönmesini sağlayacak şekilde dairesel hareket yapabilmesi için ön tarafta Axis üzerinde dens adı verilen bir çıkıntı bulunmaktadır. Kesit resminden de anlaşılabileceği üzere Dens çıkıntısı Atlasın içerisine girmekte ve bu iki kemiğin iç içe geçmesini sağlamaktadır. Yine her iki kemiğe de bakıldığında omurilik boşluğunun bulunduğunu görmekteyiz. Yine bakılınca spinoz çıkıntının çok az olduğu fark edilecektir. Zaten boynun arkasındaki anatomik mesafe az olduğu için tüm servikal bölgede spinoz çıkıntıların torakal (sırt) ve lomber (bel) bölgeye göre daha az olduğu fark edilecektir.

Aslında tüm omurların farklı anatomik özellikleri ve görevleri olduğu için ayrı ayrı inceleme konusu olarak halihazırda bulunmaktadır. Bununla birlikte biz mümkün olduğunca anlaşılır olmak ve bu işin profesyonellerine değil de genele hitap edebilmek adına en temel farklılıklara deyinerek konuyu özetlemeyi tercih ediyoruz. Aşağıdaki görsele bakıldığında omurgamızdaki omurların yapısal farklılıkları daha net görülecektir.

Omurlar Arasındaki Anatomik Farklılıklar

Bakıldığında görülecek olan farklılıklar ve sebepleri şunlardır;

  • Boyundan bele inildikçe omurganın taşıdığı yük arttığı için omur gövdeleri kalınlaşmaktadır,
  • Boyundan bele inildikçe omur üzerindeki kas doku arttığı için spinoz uzantının açısı ve yüksekliği de artarak omuriliği dışarıdan daha içerilere alarak daha iyi korumaktadır,
  • Boyundan bele inildikçe omurilik kesiti değiştiği için omurilik kanalı da bu doğrultuda değişmektedir,
  • Yine boyundan bele inildikçe omurlararası (invertebral) diskler, omur gövde yapısına bağlı olarak kalınlaşmakta ve yüzey alanı genişlemektedir.
Kategoriler
Spinal Anatomi

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.