Kalite

Kaliteye Etki Eden Etmenler ve Kalite Geliştirmede Aşamalar

Geçmişte sadece “muayene ve deney” olarak anlaşılan kalite kontrol, günümüzde kaliteye etki eden etmenlerin sistemli bir şekilde araştırılması ile çağdaş bir anlayışa dönüşmüştür. Kalite aşağıdaki etmenlerden etkilenmektedir:
– Alıcının üründe olmasını beklediği özelliklerin belirlenmesinden (pazar araştırması),
– Girdi malzeme ve parçalarından,
– Teknik resimlerin imalata hazırlanış yöntemlerinden,
– Üretim içi ve üretim sonu muayene ve deneylerin yapılış şeklinden,
– Deney cihazlarının kalibrasyon durumlarından,
– Kişilerin bilgi ve yetenekleri ile kullanılan yöntemlerden,
– Ambalajlama, depolama ve sevkiyat biçim ve yöntemlerinden,
– Servis olanaklarından, ürünün yerine takılışı ve/veya kullanılışının gösterilişinden,
– Ürünün kullanım yerinde karşılaştığı şartlardan,

Kaliteye etki eden bu etmenlerin iyi planlanmış bir sistemle kontrol edilmesi ile kaliteye ulaşılabilir. Sistem yaklaşımı ile ürün kalitesini etkileyen faktörler üretimin her aşamasında, bir sisteme uygun, birbiri ile ilişkili bir bütün olarak gözlenir.

Kalite Geliştirmede Aşamalar

Kalite geliştirme olgusu hiçbir zaman bitmeyecek bir durumdur. Kalite için tek bir düzey yoktur. Hedef, en ileri kalite düzeyine ulaşmaktır ve bu ileri düzey hiç bitmez çünkü beklentiler hep daha iyisine yönelerek artar.

Kaliteyi geliştirmede ilk adım, standartlara uygun üretim gerçekleştirmektir. Standartlar, beklenilen kalite düzeyi açısından yol gösterici belgeler olduğu için, en düşük kalite düzeyini gösterirler. Standartlara bile uygun üretim yapmayan kuruluşlar, gelecekte ya yok olurlar ya da kalitelerini geliştirip diğer kuruluşlarla rekabete girerler.

Kalite geliştirmede ikinci adım, rakiplerin kalitesine ulaşmaktır. Burada başarı kaliteyi daha ucuza sağlamaktır. Yani kaliteyi yükseltirken, maliyetleri yükseltmemek, hatta düşürmektir.

Üçüncü adım, müşterinin beklentilerini gerçekleştirmektir. Bu düzeyde uygunluk kalitesi % 100 dür. Yani sıfır hataya ulaşılmıştır. Ancak müşterilerin istekleri sadece sıfır hata değildir. Kendi amaçlarına uyan başka özellikleri de isterler. Bu özellikleri de sağlayan üreticiler rakiplerine kıyasla avantajlı duruma gelirler.

Kalite geliştirmede dördüncü adım, yaratılan kalitedir. Üçüncü adımda, müşterinin istediği sıfır hatalı ürün elde edildiğine göre, daha başka ne yapılabilir diye sorulabilir. Burada yanıltıcı durum, müşterinin isteklerinin gerçekten müşterinin en çok tercih ettiği veya en iyi özellikler olduğunun sanılmasıdır.

Her insan gibi müşteriler de belirli sınırlamalarla düşünürler ve çoğu zaman ne istediklerini bile tam olarak ifade edemeyebilirler. İstekler, müşterilerin kendi bilgileri ile sınırlıdır. Bu nedenle sadece pazar araştırması ile tercih edilen özellikleri belirlemek mümkün değildir. Yaratılan kalite, müşterinin gerçek ihtiyacını müşteriden daha iyi bilip, bunu karşılamaktır.

Kategoriler
Kalite

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.