Belgelendirme

Kalite Yönetim Sisteminde İstihdam

628692_TN

Kalite Yönetim Sisteminde İstihdam

Kalite yönetiminin uygulanmasına yönelik organizasyon yapısı, sorumlulukları, süreçleri, prosedürleri ve kaynaklarının istihdam edilen her personel tarafından iş periyodu boyunca algılanabilir ve uygulanabilir olması gerekmektedir.  Bu nedenle, şirket bünyesindeki sorumluluklara uygun yetenek/bilgi ve kapasitede personel istihdamı kritiktir. Kalite sistemlerinin kurulması, yönetimi ve izlenmesinde üst yönetimin taahhüdü ve aktif katılımı kritiktir.

Üst yönetimin katılımının olmadığı, sadece personel görevlendirmesi ile yapılandırması ile yola çıkılan uygulamaların başarılı olması mümkün değildir. Kalite politikası oluşturulmalı ve bu politikanın geçerliliğini sağlayabilmek için de kalite hedefleri  belirlenmelidir. Ölçülebilir olmayan hiçbir hedef, sistemin ne derece başarılı olduğunu veri olarak sunmaya izin vermez. Bu nedenle tüm hedefler ölçülebilir olmalıdır. Hem politikanın hem de hedeflerin her kademedeki tüm çalışanlar tarafından anlaşılması ve uygulanmasının sağlanması da yönetim tarafından sağlanmalıdır. Herbiri sistemin parçası olan personellerin sorumluluk ve yetkileri net olarak belirlenmelidir. Niteliksiz yada şirket bünyesinde yapacağı işe uygun olmayan nitelikte personel istihdamının yapılması, sistemin en başından uygun olmayan şekilde kurulmasına ve hatalı ilerlemesine neden olacaktır. Şirket bünyesinde İK (insan kaynakları) departmanının bulunması bu anlamda önemlidir ancak, birçok küçük ölçekli şirketlerde, ayrı bir departman oluşturulmadan doğrudan şirket yöneticisi veya departman sorumluları tarafından işe alım kararı verilebilmektedir. Bu durum belli personel niteliklerinin gözden kaçırılmasına sebep olabileceğinden dolayı, şirket bünyesinde aktif bir İK departmanı olmasa bile, işe uygun belirlenen sorumluluk ve yetkiler sayesinde, doğru personele ulaşmak pek de zor değildir. Kalite sistemlerini yöneten kilit personelin otoritesi ve birbiriyle ilişkisi, kalite sistemlerinin uygulanması ve sürdürülmesi için yeterli kaynakların sağlanması, kalite sistemlerinin zamanlanmış yönetim gözden geçirmelerinin yapılması, uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli kalite geliştirme eylemleri için sürekli gözden geçirmeler yapılmalı, yönetim bu gözden geçirmelere aktif olarak katılmalıdır.

Kategoriler
BelgelendirmeGenelKaliteTıbbi Cihaz BelgelendirmeYerel Sistem BelgelendirmeYerel Ürün Belgelendirme

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.