Belgelendirme

Kalite Hakkında Genel Bilgiler

quality concept handwritten on blackboard

Bir ürünün kalitesi, tasarım kalitesi, üretim kalitesi ve kullanım kalitesi ile belirlenir.

Tasarım kalitesi, bir ürün ya da hizmetin istenen özelliklere sahip olması için yapılan tasarımın kalitesidir. Tasarım kalitesi, kullanılan malzeme, seçilen biçim ve boyut, yüzey kalitesi ve toleransların sonucudur. Ürün kalitesinin temelini oluşturur. Bir ürün veya hizmetin kalitesi ve maliyeti, büyük oranda tasarım aşamasında oluşur. Çünkü olmayan bir kalite üretilemez. Hiç bir üretim, bir tasarımda var olmayan kalite özelliklerini sağlayamaz. Son kalite için en önemli basamak tasarım kalitesidir.
Tasarım kalitesi, büyük ölçüde tasarımcıların kişisel bilgi, beceri ve tecrübelerine bağlıdır. Ancak, ürün kalitesi için tasarım kalitesi kesinlikle gerekli olduğu halde, tek başına yeterli değildir. Çünkü tasarlanan kalite düzeyini üretimde tutturmak ve bu kalite düzeyini tüm ürünlerde sürdürmek ayrı bir sorundur. Hiç bir üretim, tasarımdaki şekilde tam olarak yapılamayacağından, beklentilerin gerçekleşme derecesi tasarım aşamasındakinden biraz daha düşüktür.
Tasarım kalitesi genellikle hedeflenmiş kalite olarak adlandırılır. Genellikle tasarım kalitesini yükseltmek maliyeti de yükseltir.
Üretim kalitesi veya uygunluk kalitesi olarak bilinen bu kalite, müşteriye sunulan ürünün belirlenmiş olan tasarıma ne kadar uyduğu ile ilgilidir. Üretim kalitesi, tasarım kalitesinin ürüne yansıtılması çabasının sonucudur. Bu nedenle, üretim kalitesine uygunluk veya uyum kalitesi de denir. Uygunluk kalitesi aynı zamanda uygun kalite olarak da adlandırılır, çünkü gerçek ürünlerin, tasarım kalitesine ne kadar uyduğunun bir göstergesidir. Uygunluk kalitesi yükseldiği zaman maliyet düşer.
Tasarım kalitesi yükseltildiğinde, maliyetin de ona bağlı olarak yükselmesi gerekir. Bununla birlikte, uygunluk kalitesi geliştiği zaman hatalı, yeniden işleme ve ayarlama durumları ortaya çıkmaz ve bu da maliyet azalması ve verimlilik artışıyla sonuçlanır. Bundan başka, eğer tasarım kalitesi tüketici isteklerine uyarsa, satışlar yükselir. Bu da üretimi ölçülü ve verimli duruma götürecek ve maliyet daha da düşecektir. Japon ürünlerinin dünya piyasasında yüksek derecede rekabet edebilir hale gelmesi, tasarım ve uygunluk kalitelerinin etkilerinin bir sonucudur. Uluslararası rekabette kazanmak için Japonya tasarım kalitesini sürekli olarak yükseltmiştir. Ayrıca etkili bir şekilde süreç kontrolü uygulayarak uygunluk kalitesini yükseltmiştir. Hatalı ürünlerin ve yeniden işleme durumlarının azalması ve hatta ortadan kalkması bir maliyet düşüşüyle sonuçlanmıştır. Japonya’nın hedeflenmiş kalitesi tüketicilerin beğenisiyle birleşmiş ve ürünleri çok iyi satılmıştır. Sonuç bir maliyet azalmasıdır ve kaliteli ürünler ucuz bir şekilde imal edilmektedir.
Kullanım kalitesi ise, bir ürünün kullanım süresi içinde kaliteye esas olan özelliklerini kabul edilebilir düzeyde koruyabilme özelliğidir. Kullanım kalitesi, kullanım süresi içinde sağlanan servis imkanları, bakım, yedek parça gibi faktörlerden etkilenir.

Kalitenin oluşması şematik olarak şöyle gösterilebilir:

Tasarım kalitesi ile kuramsal üretim kalitesi oluşturulur. Bu kalite ideal kalite düzeyinden daha düşüktür. Üretim kalitesi ise, tasarım kalitesinden daha düşüktür. Çünkü gerçekleşen kalite daima tasarlanandan biraz düşüktür. Kullanım kalitesi de üretim kalitesinden daha düşüktür. Çünkü kullanım süresi içinde kaliteyi belirleyen özelliklerde azalma olabilir.
Piyasaya sunulan ürünün yüksek kalitede olması için yüksek tasarım kalitesi gerekli, fakat tek başına yeterli değildir. İyi bir kalite için üretim kalitesi de iyi olmalıdır. Tek başına üretim kalitesi de yeterli değildir. Çünkü üretim ne kadar kaliteli olursa olsun, tasarımda olmayan bir kalite üründe ortaya çıkmaz.
Kalitenin “tasarım” boyutu, büyük ölçüde zevke, ihtiyaca veya tercihe bağlıdır. Örneğin bir kumaşın yünlü veya ipekli olması, bir otomobilin hızlı veya güçlü olması, kullanım amacına olduğu kadar tercihe de bağlıdır.
Uygunluk kalitesi ölçülebilir niteliktedir. Müşteriye sunulan ürünün belirlenmiş özelliklere (örneğin, kumaşın iplik cinsi, kalınlığı, örgü şekli vb.) ne ölçüde uyduğu bilimsel olarak belirlenebilir. Uygunluk kalitesinin değerlendirilmesinde iki gösterge söz konusudur:
– Hedeflenen değer
– Belirlenen tolerans
Bir ürün için hedeflenen değer ve toleranslar, işin en uygun şekilde yapılmasını sağlayacak ölçülerde belirlenmelidir. Üretim yapanların başlıca problemi ise, üretim akışını en ekonomik biçimde gerçekleştirmektir. Bu nedenle tasarımcıların ideal ve tamlık istekleri onlar için engel teşkil eder. Tezgâhlardaki ayarsızlıklar, çalışanların dalgınlığı, kullanılan malzemelerin özellikleri ve bilinen matematik, üretimin yapılmasını engeller.

Kategoriler
BelgelendirmeKaliteTıbbi Cihaz Belgelendirme

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.