Ortopedi ve Travma Anatomi Bilgisi

Apendiküler İskelet Sistemi

İnsan iskeletinin kemikleri iki gruba ayrılmıştır. Aksiyel iskelet, vücudun uzun ekseni boyunca tüm kemikler içerir. Apendiküler iskelet kemikleri iskeletin geri kalanını oluşturur ve bu şekilde adlandırılmasının sebebi aksiyel iskelet ile olan bağlantılarıdır. Apendiküler iskelet, omuz kemerinin kemikleri, üst ekstremite, pelvis kemikleri ve alt ekstremiteyi içerir.

Omuz kemeri kemikleri

Pektoral veya omuz kemeri skapula ve klavikulardan oluşur. Omuz kemeri üst eklemlerin kemiklerini aksiyel iskelete bağlar. Bu kemikler ayrıca omuzları ve üst ekstremiteleri hareketlendiren kaslar ile bağlantılıdırlar ve hareketi sağlarlar.

Üst ekstremite kemikleri

Üst ekstremite, kol (humerus), ön kol (radius ve ulna), bilek ve elin kemiklerini içerir. Kol kemiği humerus, dirsekte bulunan eklem bölgesinde ön kol kemikleri (radius ve ulna) ile dirsek eklemini oluşturur. Ulna iki ön kol kemiklerinden daha büyük olanıdır. Bilek kemikleri, bilek veya karpus sekiz karpal kemikden oluşur. Karpal kemikleri hatırlamak için kullanılan bir cümle bulunmaktadır. ‘’ Sapancada Lunaparkta Titiz Pisik, Trabzonda Tropikal Canlı Hamsi ‘’  Bilekte bulunan sekiz karpal kemik; Scaphoid, Lunate, Triquetral, Pisiform, Trapezoid, Trapezium, Capitate, Hamate’dir.  El, bilekte bulunan 8 kemik, avuç içini oluşturan 5 kemik ve parmakları ve başparmağı oluşturan 14 kemikten oluşmaktadır. Bilek kemiklerine karpal adı verilir. Elin avucunu oluşturan kemikler metakarpal olarak adlandırılır. Falanks, parmakların kemiklerine verilen isimlerdir.

Pelvis Kemikleri

Pelvis kemeri, alt ekstremitelerin kemiklerini aksiyel iskelete bağlayan vertebral kolona da bağlanmış bir kemik halkasıdır. Pelvis kuşak sağ ve sol kalça kemiklerinden oluşur. Her bir kalça kemiği, iri geniş, yasssı ve düzensiz şekilli kemiklerin birbirine füzyonundan meydana gelmiştir. Bu kemikler ilium, ischium ve pubis’ dir. Dişi ve erkek pelvisleri, dişinin doğum öncesi doğuma adaptasyonu gibi konularda çeşitli farklılıklar göstermektedir. Dişi pelvis kenarı, erkeklerden daha geniştir. Pelvis kemiğinin açısı, kadın pelvisinde (90 derecenin üzerinde) erkek pelvisine göre (90 dereceden az) daha fazladır. Erkek pelvisi daha derindir ve kadın pelvisine göre daha dar bir pelvis çıkışı vardır.

Kategoriler
Ortopedi ve Travma Anatomi BilgisiTravma - Ortopedi

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.