Standartlar

Standartlaştırmanın Önemi

Standart ve standartlaştırma ifadeleri için birçok farklı tanımlamalar yapılmıştır. Ancak, Uluslararası kabul görmüş en genel tanım, Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO) tarafından yapılmıştır.

Standart: Üretimde, anlayışta, ölçme veya deneyde bir örnek olma durumudur. Standartlar, insan sağlığı ile can ve mal güvenliğini ön planda tutarak, ürünlerin kaliteli, kullanım amacına uygun ve olabildiğince ekonomik olarak üretilmelerini amaçlayan, bununla birlikte bilimsel, teknik ve deneysel çalışmaların kesinleşmiş sonuçlarını doğrulayacak nitelikte geçerliliği olan yazılı belgelerdir.

Standartlaştırma: Üretimde, ölçme veya deneyde, ekonomiklik temel alınarak, ilgili tüm tarafların katkısı ve işbirliği ile temel kurallar koyma ve bu kuralları uygulamaya denir.
Standartlaştırma sonucu ortaya çıkan yazılı belgeye standart denir. Standartlaştırma işlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenliği hedeflenirken ortaya çıkacak kalitenin asgari limiti belirlenmektedir. Belirlenen bu düzeyin altındaki hizmete de standard uygunluğu sağlamadığı için uygunluk verilmemektedir. Oluşturulan standartlar, belirli aralıklarla incelenmeli ve gerekirse mevcut durumlara göre revize edilmeli, eğer mümkünse iyileştirilmelidir. Günümüzde uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolu standartlara uygun, kaliteli mal ve hizmet üretiminden geçmektedir.

Kategoriler
Standartlar

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.