Standartlar

Standartların Üreticiye ve Tüketiciye Yararları

Standartların Üreticiye Yararları

– Üretimden tüketime tüm belirsizlikleri ortadan kaldırarak asgari bir çerçeve belirler.

– İstenmeyen durumlar önlenmiş olur ve üretim belirlenen programa göre yapılır.

– Üretimin her kademesinde görev ve yetkiler tam olarak belirlendiğinden, seri üretim düzgün şekilde yürür.

– Standart seviyedeki üretim ekonomik düzeni engelleyebilecek birçok davranışı önlediği için maddi manevi olası tüm kayıplar en az düzeye iner.

– Standart üretimde üretici görevinin ne olduğunu tam olarak bileceğinden, kazanacağı üretim alışkanlığı ile daha kısa sürede daha fazla üretim yapar.

– Standart üretim, ham madde, işçilik ve enerji gibi kaynakların yerinde kullanılmasını sağladığından maliyeti düşürür.

– Planlamada ve organizasyonda oluşacak asgari bir düzene yönlendirdiği için, minimum şartlarda bile olabilecek tüm olumsuzluklara karşı önlemlerin alınmasında ve nihai durumu etkilemeyecek kadar üretime devam edilmesinde koruma sağlar.

– Müşteri beklentilerini ve geribildirimleri de esas almaya yönlendirdiği için, arz talep dengesinin kurulmasını sağlar.

– Üreticinin sorumluluklarını belirlediği için, tüketicinin üretici üzerindeki baskısını ve sonsuz beklentisini azaltmış olur.

Standartların Tüketiciye Yararları

– Standarda uygun ürün, insan sağlığı ve güveni bakımından sakıncalar yaratabilecek durumları ortadan kaldırdığı için istenmeyen özelliklerdeki malların piyasada devamlılığını engeller.

– Standartlar ile belirlenen asgari koşullar bilinmekle beraber, üreticilerin kendi bünyelerinde yapacakları her tür iyileştirme sayesinde ürün/hizmet anlamında karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar. Dolayısı ile fiyat ve kalite yönünden aldanmaları da önler. Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar.

Firmaların iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmeleri için üretim tasarımlarında müşteri beklentilerini ve taleplerini mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Kategoriler
Standartlar

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.