Standartlar

Standartların Ekonomiye Yararları

– Standartlaştırma, kaliteyi ve gelişimi teşvik eder, kalite seviyesi düşük üretimle meydana gelecek emek, zaman ve ham madde israfını ortadan kaldırır.

– Ulusal sanayiyi belirli hedeflere yöneltir ve bu hedefler doğrultusunda üretimde kalitenin gelişmesine yardımcı olur.

– Ekonomide arz ve talebin dengelenmesinde yardımcı olur. Tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte gereklilikleri belirlemesi gerekir. Üreticinin de bu arz talep dengesini nasıl koruyacağı ve tüketicinin ihtiyacını nasıl karşılayacağını planlaması gerekir. Bu 2 noktada hem üreticinin hem de tüketicinin ortak paydada asgari koşullarda buluşmasını sağladığı için verimliliğin de artmasına yardımcı olur.

– Belli yönergelerle hareket kısıtlaması sağladığı için, minimum çerçevede çalışma alanı oluşturulmasını ve bu sayede yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırır.

– İhracatta ve ithalatta üstünlük sağlar. Standartlara uygun kalite düzeyi yüksek mal üreten ülkelerin diğer ülkelere üstünlük sağlaması, ekonomide olumlu gelişmelere sebep olur.

– Ekonominin gelişmesi, üretici firmalar için yan sanayi dallarının kurulması ve gelişmesine yardımcı olur.

– Rekabeti geliştirir ve gelişen rekabet ortamında iyi ürünlerin piyasada görünmesini sağlayarak kötü malı piyasadan siler.

Kategoriler
Standartlar

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.