Standartlar

Standart Hazırlama İşlemleri ve İhtisas Grupları

Standartların hazırlanmasında, ülke koşulları, insan can ve mal güvenliği, Gümrük Birliği gibi uluslararası anlaşmalar, üretim ve ihracatı geliştirme, ithalatı denetleme, tüketici sorunları, kalite ve çevre konuları göz önüne alınır.

Kaynak olarak yayımlanmış uluslararası (ISO, IEC vb.) ve bölgesel standartlar (Avrupa Birliği Standartları (EN)) ile diğer gelişmiş ülkelerin ulusal standartları (ASTM, DIN, BSI, JIS vb.) esas alınmaktadır. Uluslararası kaynak olmadığında da tamamen ulusal araştırmalara dayanan standartlar da (gül suyu standardı gibi) hazırlanabilir.
Türk standartları, yıllık faaliyet dönemleri itibariyle hazırlanan iş programları çerçevesinde İhtisas Kurulları tarafından hazırlanarak TSE Teknik Kurulu tarafından kabul edilmektedir.

İhtisas Grupları, Türk standartlarını hazırlamak üzere, kesin başlıklar ve kapsamlarla TSE Yönetim Kurulu tarafından kurulur ve üyeleri atama yoluyla belirlenir.
İhtisas Grubu, standartlaştırma görevini üstlenmek üzere Başkan ile üyelerden oluşan bir teknik kuruluştur. Bir İhtisas Grubunun başkanı ve üyeleri, TSE Yönetim Kurulu tarafından 3 yıllık süre için konusunda uzman, iyi derecede yabancı dil bilen ve standartlaştırma konusunda deneyimli adaylar arasından seçilir. İhtisas Gruplarının bir üyesi aynı zamanda Ayna Komite üyesidir.
İhtisas Grupları çalışmalarında, ilke olarak, kendi çalışma alanlarına giren Avrupa Birliği ve/veya Uluslararası standartları, varsa diğer ülke standartlarını veya kuruluşlardan sağlanabilecek benzer verileri esas alırlar.

Kategoriler
Standartlar

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.