Belgelendirme

Kalitenin Maliyeti

Kalite maliyeti, meydana gelebilecek hataları önlemek amacıyla yürütülen faaliyetlerin, planlı kalite muayenelerinin ve ürünün üretim sırasında veya müşteriye tesliminden sonra görülen hataların sonucunda ortaya çıkan maliyettir. Kalite maliyeti, üç aşamada oluşur:
1. Önleme maliyetleri
2. Ölçme ve değerlendirme maliyetleri
3. Başarısızlık maliyetleri

Önleme maliyetleri, ürün veya hizmetlerin, müşteri isteklerini karşılayamama riskini ortadan kaldırmak amacıyla özel olarak tasarlanmış tüm faaliyetlerin maliyetidir. Örneğin, tasarımın gözden geçirilmesi, taşeronların değerlendirilmesi, çalışanların eğitimi ve müşteri isteklerinin tam olarak tespiti gibi işlemlerin maliyeti önleme maliyetidir.
Ölçme ve değerlendirme maliyetleri, ürünlerin belirli şartlara (standartlara) uygunluğunu doğrulamak amacıyla yapılan faaliyetlerin maliyetidir. Örneğin, tasarım doğrulamasının geçerliliği, girdi muayene ve deneyleri, cihazların kalibrasyonu, anketler ve pazar payının araştırılması gibi faaliyetlerin maliyeti, ölçme ve değerlendirme maliyetidir.
Başarısızlık maliyetleri, uygun olmayan ürün veya hizmetlerin sebep olabileceği tüm maliyetler olup, iç başarısızlık ve dış başarısızlık olarak ikiye ayrılır. İç başarısızlık maliyetleri, ürünün veya hizmetin müşteriye arz edilmesinden önce tespit edilen maliyetler, dış başarısızlık maliyetleri de ürün veya hizmetin müşteriye arz edilmesinden sonra ortaya çıkan veya tespit edilen maliyetlerdir. Tasarımın yeniden yapılması, ürünün ret edilmesi, cihazların yeniden değerlendirilmesi, hurdaya çıkma ve yeniden işleme, müşteri şikâyeti, cezalar vb. faaliyetlerin maliyetidir.

Uygunluk kalitesi arttıkça önleme maliyetleri artar, başarısızlık ve ölçme değerlendirme maliyeti azalır. Bu nedenle, toplam kalite maliyeti uygunluk kalitesi arttıkça önce azalır, belirli bir noktadan sonra, önleme maliyetleri sonucu tekrar artar. Kalite maliyetinin en düşük olduğu en uygun uygunluk kalitesinde çalışılmalıdır. Kalite güvence sistemi uygulayan kuruluşlarda önleme ve ölçme maliyetleri, kalite güvence sistemi uygulamayanlara göre daha yüksek iken, başarısızlık maliyetleri çok küçüktür. Bunun sonucu olarak, kalite güvence sistemi uygulayan kuruluşlarda toplam kalite maliyeti, uygulamayan kuruluşlara göre daha düşüktür.

Kategoriler
BelgelendirmeKalite

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.